Door | Product

ด้วยการมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บานประตูอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อพัฒนารูปแบบ (Desige) และเลือกใช้วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตบานประตูให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน จึงทำให้ทางบริษัทได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ผสมผสานกับการผลิตบานประตูได้มากมายหลายชนิด โดยสามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆเพื่อเหมาะกับการใช้งานได้ดังต่อไปนี้

บานประตูภายใน

เป็นบานที่เหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร เนื่องจากมีคุณสมบัติและข้อจำกัดของการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ไม่เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคารที่อาจได้รับความชื้นจากสภาพอากาศและความร้อนจากแสงแดด โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

 คลิกที่เพื่อดูรูปเพิ่มเติมของบานประตูภายใน
 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ประตู

บานประตู UPVC ภายใน

ภายใน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษด้านกันความชื้น สามารถทนต่อบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ, บานช่อง Service ระบบประปา เป็นต้น โดยสามารถทำสี และ Laminate ลายไม้เพื่อเพิ่มคุณค่าได้อีกด้วย

บานประตู HDF

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรมมาเพื่อทดแทนงานไม้ มีรูปลักษณ์ที่สวยงามคล้ายบานไม่จริง ไม่เหมาะกับงานที่สัมผัสหรือได้รับความชื้น จึงเหมาะที่จะใช้เป็นบานห้องนอน, ห้องเก็บของ, ห้องครัวภายในอาคาร ฯลฯ ซึ่งทำให้ใช้งบประมาณเกี่ยวกับบานประตูลดลงเป็นอย่างมาก ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบานที่เหมาะสมกับขนาดและการใช้งานเป็นสำคัญ

บานประตูไม้อัดยาง

เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนบานไม้ ผลิตขึ้นจากการผสมผสานวัสดุที่ทำจากไม้เข้าด้วยกัน เพื่อลดต้นทุนและประหยัดทรัพยากรไม้ลง เนื่องจากช่วยลดการใช้ไม้ลงได้เป็นอย่างมาก มีความคงทนสูงกว่าบาน (HDF) โดยมีข้อจำกัดคือ ผลิตได้เฉพาะบานเรียบเท่านั้น

บานประตูลามิเนต

เกิดจากแนวคิดที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับงานบานประตู HDF และบานประตูไม้อัดยาง โดยเน้นด้านความสวยงาม มีลวดลายสวยงาม และผิวสัมผัสใกล้เคียงกับไม้จริงชนิดต่างๆ อีกทั้งยังลดขั้นตอนในการทำสีบานประตูลง โดยมีมาตรฐานที่สูงขึ้น จากสีสันและลวดลายของไม้ที่ผลิตขึ้นเป็นแผ่นลามิเนต ที่นำมาใช้ผนึกเข้ากับบานประตู ก่อให้เกิดบานประตูที่สวยงาม คล้ายกับบานประตูไม้จริงเป็นอย่างมาก

บานประตูภายนอก

 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโบร์ชัวร์ประตู
 คลิกที่เพื่อดูรูปเพิ่มเติมของบานประตูภายนอก

เป็นบานที่ได้รับการคิดค้น วิจัย ค้นคว้า และพัฒนา โดยอาศัย นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติที่ดี มีความทนทานต่อสภาพอากาศสูงในการนำมาใช้เป็นวัสดุในการผลิตบานประตูที่สามารถใช้กับงานภายนอกอาคารที่ต้องทนต่อแสงแดดและความชื้น โดยแบ่งตามวัสดุที่นำมาใช้ผลิตบานประตูได้ 2 ชนิด ได้แก่

บานประตู UPVC

เกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัย จนทำให้ได้บานประตูนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ในการออกแบบจนได้มาซึ่งสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีคุณสมบัติกันน้ำ, กันปลวก, กันแดด ทนต่อสภาวะอากาศ ลักษณะคล้ายกับบานไม้จากธรรมชาติ โดยมีข้อจำกัดสำหรับบานภายนอก กล่าวคือ จะต้องเป็นสีขาวที่เกิดจากวัสดุประเภท UPVC เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี

บานไม้สังเคราะห์

ผลิตขึ้นจากวัสดุไม้สังเคราะห์ที่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยในการใช้งานเป็นสำคัญ เราพัฒนาบานชนิดนี้ให้สามารถทำสีและใช้ภายนอกได้ โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ กันน้ำ, กันปลวก และสามารถทนต่อความร้อนจากแสงแดดได้เป็นอย่างดี สามารถเพิ่มอายุการใช้งานให้กับบานประตูถึง 20 ปี